Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor szkoły zawarł umowę z firmą, na zorganizowanie stażu (stanowisko administracyjne) dla bezrobotnego, finansowanego ze środków unijnych. Z umowy wynika, że dyrektor otrzyma dodatek do wynagrodzenia z tytułu opiekuna stażysty, za opiekę nad nim. Koszty dodatku zostaną zrefundowane po wypłacie dodatku dyrektorowi przez firmą. Czy można wypłacić dodatek dyrektorowi szkoły, jeżeli nie wynika on z regulaminu wynagradzania, ani z Karty Nauczyciela, a z umowy zawartej z firmą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?