Czy można wypłacić dodatek dla podmiotów wrażliwych klasztorowi w którym część pomieszczeń przeznaczona jest na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Moje pytanie dotyczy możliwości wypłaty dodatku dla podmiotu wrażliwego zgodnie z ustawą z 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – dalej u.s.r.z.n.ż.c., jeżeli zaistniała następująca sytuacja: podmiotem wnioskującym o dodatek jest klasztor. Do wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dołączono wymagane dokumenty. Na podstawie przedłożonych dokumentów finansowych (faktur) została wyliczona wysokość dodatku zgodnie z art. 26 pkt 5 u.s.r.z.n.ż.c. Jednakże osoba uprawniona do reprezentowania ww. podmiotu złożyła także oświadczenie, że powyższy podmiot od 4 marca 2022 r. prowadzi w części ogrzewanych pomieszczeń działalność gospodarcza polegającą na przyjmowaniu (nocleg oraz wyżywienie) grup uchodźców z Ukrainy. Powierzchnia pomieszczeń wydzielonych na powyższą działalność z całości pomieszczeń ogrzewanych zgodnie z oświadczeniem wynosi 35,6 %.

Czy mimo prowadzenia w części ogrzewanych pomieszczeń działalności gospodarczej (wyżej opisanej) od marca 2022 r. można wypłacić przedmiotowy dodatek? Jeżeli tak, to jak w tej sytuacji wyliczyć Zk i jak traktować zapis w art. 26 pkt 5 u.s.r.z.n.ż.c. dotyczący 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX