Czy można wypłacać dotację w oparciu o nowe rozporządzenie subwencyjne przy użyciu wskaźnika Di oraz standardu A z 2020 .?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 11 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jednostka samorządu terytorialnego może wypłacać dotację w oparciu o nowe rozporządzenie subwencyjne przy użyciu wskaźnika Di oraz standardu A z 2020 r., a przy aktualizacji uwzględnić jedynie nowy wskaźnik Di oraz standard A? Niepubliczna szkoła policealna pobierająca dotację z uwzględnieniem wagi P9 (do końca 2020 r.) kształci 220 uczniów. W przypadku wypłacania dotacji z uwzględnieniem wagi P9 kwota zwrotu do dnia pierwszej aktualizacji opiewała by na kwotę kilkudziesięciu tysięcy zł, co mogłoby zakłócić płynne funkcjonowanie szkoły.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access