Czy można wyłączyć stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w przypadku zamówienia na usługi społeczne o wartość... - OpenLEX

Czy można wyłączyć stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w przypadku zamówienia na usługi społeczne o wartość niższej od kwot z art. 138g p.z.p.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

Czy dopuszczalne jest wyłączenie stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z 9.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) - u.e.f.z.p. w przypadku zamówienia na usługi społeczne, jeżeli wartość zamówienia jest niższa od kwot, o których mowa w art. 138g p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX