Czy można wyłączyć spod produkcji rolniczej grunty kl. III, jeżeli wnioskodawca uzyskał decyzję o warunkach zabudowy dla... - OpenLEX

Czy można wyłączyć spod produkcji rolniczej grunty kl. III, jeżeli wnioskodawca uzyskał decyzję o warunkach zabudowy dla zabudowy zagrodowej, a teraz wystąpił z wnioskiem o wyłączenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 8 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można wyłączyć 400 m2 budynku wraz z utwardzeniem - droga spod produkcji rolniczej grunty kl. III, jeżeli wnioskodawca uzyskał decyzję o warunkach zabudowy dla zabudowy zagrodowej (dom 200 m2), a teraz wystąpił z wnioskiem o wyłączenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną?

Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne na powierzchni 0,7 ha jako właściciel gruntów rolnych oraz na powierzchni 6,6 ha jako dzierżawca.

Czy na etapie decyzji o warunkach zabudowy uzgodnienie pod względem ochrony gruntów rolnych decyzji o warunkach zabudowy oraz uzyskiwanie zgody na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów gospodarstwo rolne to grunty rolne powyżej 1 ha będące własnością wnioskodawcy (1 ha fiz. czy przeliczeniowy, własność, współwłasność, dzierżawa - w części lub w całości)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX