Czy można wykonywać kopię notarialną danych z ewidencji gruntów i budynków i taką kopię potwierdzoną przez notariusza dołączyć... - OpenLEX

Czy można wykonywać kopię notarialną danych z ewidencji gruntów i budynków i taką kopię potwierdzoną przez notariusza dołączyć jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można wykonywać kopię notarialną danych z ewidencji gruntów i budynków, a konkretniej wypisów z rejestru gruntów i taką kopię potwierdzoną przez notariusza dołączyć jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Czy w ogóle istnieje możliwość wykonywania kopii notarialnych danych z ewidencji gruntów i budynków i posługiwanie się nią jak oryginałem lub czy jakieś konkretne przepisy tego zabraniają?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX