Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ścianie zewnętrznej budynku jednorodzinnego dwukondygnacyjnego oddalonej od granicy działki o 3,0 m inwestor zamierza wykonać drzwi wejściowe do budynku w taki sposób, że robi w ścianie wnękę o szerokości nieco większej niż projektowane drzwi i o wysokości jednej kondygnacji. Ściana wnęki z drzwiami jest w odległości 4,0 m od granicy działki.

Czy takie rozwiązanie jest zgodne z par. 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?