Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 21 lutego 2016 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 19 marca 2009 r.

PYTANIE

W dniu 10 marca 2009 r., wręczyliśmy pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia do jednego miesiąca - wypowiedzenie do 30 kwietnia 2009 r. W związku z powyższym pracownikowi należy się trzymiesięczna odprawa i odszkodowanie dwumiesięczne za skrócony okres wypowiedzenia.

W dniu 20 marca 2009 r. pracownik złożył podanie o przyspieszenie rozwiązania umowy o pracę z dniem 31 marca 2009 r. Pracodawca zgodził się na wcześniejsze rozstanie z pracownikiem, ale podjął decyzję, że pracownik otrzyma również odszkodowanie za kwiecień (łącznie odszkodowanie za trzy miesiące plus odprawa trzymiesięczna).

Czy w takiej sytuacji odszkodowanie za miesiąc kwiecień będzie również zwolnione z opłacania składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

Czy można wykazać w świadectwie pracy trzymiesięczny okres skrócenia wypowiedzenia umowy o pracę? (kwiecień, maj, czerwiec)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?