Czy można wygasić decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gdy strona... - OpenLEX

Czy można wygasić decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gdy strona zarejestrowała się w PUP?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 13 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona wystąpiła z wnioskiem o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Po przeprowadzeniu wywiadu została wydana decyzja potwierdzająca do 14 marca 2020 r. Pismem z dnia 23 lipca 2021 r. NFZ zwrócił się o przesłanie decyzji ostatecznej, ponieważ ustalił, że 10 marca 2020 r. zarejestrował się w PUP.

Czy OPS może wygasić decyzję z dnia 10 marca 2020 r., jeśli decyzja nie jest już w obiegu prawnym, w dacie wydania była prawidłowa, a pomimo pouczenia nie poinformował nas, że zarejestrował się w PUP?

Jeśli tak, to w oparciu o jaką podstawę prawną można to zrobić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX