Czy można wydłużyć termin oddania instalacji do eksploatacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zwracam się z prośbą o konsultację w sprawie kotłowni i termicznego przekształcania odpadów o kodzie 03 01 05. Mamy w decyzji emisyjnej i odpadowej ujęte termiczne przekształcanie odpadów- kotłownia 4MW obecnie funkcjonująca oraz w rozruchu nowa 8 MW. Nie mamy w uzyskanych pozwoleniach wskazanego terminu odbioru czy zakończenia rozruchu. Wiem, że jest zapis w przepisach prawnych, że mamy 2 lata od uzyskania pierwszej decyzji związanej z tą instalacją na odbiór instalacji, w innym przypadku decyzja wygasa.

Czy wygasają obie decyzje - emisyjna i odpadowa?

Emisyjną uzyskaliśmy w grudniu 2017 r., a odpadową w kwietniu 2018 r. Do tej pory kotłownia nie jest odebrana do eksploatacji.

Zakładając czarny scenariusz, iż w dalszym ciągu nie oddamy kotłowni do eksploatacji do grudnia 2019 r., jakie kroki powinniśmy zaplanować dopóki decyzja nie wygaśnie?

Czy powinniśmy złożyć wniosek o aktualizację decyzji emisyjnej?

Czy można wydłużyć termin oddania instalacji do eksploatacji?

Jeżeli tak, to w jaki sposób?

W pierwszym półroczu tego roku będziemy składać wniosek o aktualizację decyzji odpadowej, aby dostosować się do nowej Ustawy o odpadach.

Czy w tym wniosku aktualizacyjnym również powinniśmy zawrzeć informację o dłuższym terminie oddania do eksploatacji kotłowni, gdyż jest to termiczne przekształcanie odpadów?

Czy najważniejsza dla nas jest decyzja emisyjna uzyskana wcześniej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX