Czy można wydłużyć termin na wniesienie zażalenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 20 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zostało wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, na które służy zażalenie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Do organu wpłynęła prośba o wydłużenie tego terminu na wniesienie zażalenia.

Jak powinien postąpić organ w przypadku, gdy termin na wniesienie zażalenia jest terminem wynikającym z ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX