Czy można wydać zezwolenie na zbieranie odpadów, jeżeli na działce wnioskodawcy są już nagromadzone odpady?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 28 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zwróciła się do starosty o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów. We wniosku podała, że na działce, którą dzierżawi od osoby prywatnej, zgromadzone są już odpady betonu (17 01 01) i gleby (17 05 04). Wnioskodawca (spółka) wskazuje, że z chwilą uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów przejmie odpowiedzialność za gospodarowanie tymi odpadami.

Czy jest to właściwe działanie?

Czy starosta może wydać zezwolenie w takiej sytuacji, tj. gdy wiadomo, że na dzierżawionej działce, w dodatku sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako rola, istnieją już nagromadzone odpady?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access