Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majewski Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można wydać zezwolenie na zbieranie odpadów, jeżeli każdy ze wspólników spółki cywilnej oświadczy, że został jednokrotnie skazany prawomocnym wyrokiem za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?