Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dwie firmy tego samego właściciela prowadzące działalność na tych samych działkach geodezyjnych złożyły do starosty dwa osobne wnioski na wytwarzanie odpadów z elementami odzysku, zbierania i transportu. Obie firmy zajmują się produkcją płyt z polistyrenu ekstrudowanego przy użyciu polistyrenu pierwotnego, jak i odpadowego. Obie firmy dołączyły tę samą decyzję środowiskową wydaną tylko na jedną z tych firm. W decyzji środowiskowej jest wskazana mniejsza ilość odpadów odzyskiwanych niż ta wskazana we wniosku.

Czy na tym samym terenie, czyli na tych samych działkach geodezyjnych dwie firmy mogą prowadzić taką sama działalność i tym samym uzyskać od starosty pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Czy do dwóch identycznych wniosków może być dołączona ta sama decyzja środowiskowa wydana tylko na jedną z tych firm?

Czy wnioskodawca powinien wystąpić do wójta o zmianę decyzji środowiskowej, jeżeli ilość odzyskiwanych odpadów zapisana w decyzji jest mniejsza od ilości wpisanej do wniosku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację