Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy starosta może wydać decyzję na wyłączenie gruntów rolnych klasy III (teren miasta), jeżeli załączona do wniosku decyzja o warunkach zabudowy wydana przez burmistrza nie została uzgodniona na etapie jej wydania ze starostą - organem właściwym w sprawie ochrony gruntów? Inwestor, posiadając taką decyzję o warunkach zabudowy, wystąpił o wydanie pozwolenia na budowę. Starosta (wydział budownictwa), widząc grunty klasy III, wezwie inwestora do przedłożenia decyzji na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej pod planowaną inwestycję, którą ma wydać również starosta (wydział ochrony środowiska). Czy starosta może wydać obie decyzje, mając wiedzę na temat błędnie wydanej decyzji o warunkach zabudowy? Czym może skutkować ich wydanie? Jakie mogą być skutki dla inwestora, jeżeli uzyska przedmiotowe decyzje starosty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?