Czy można wydać zaświadczenie o niepobieraniu świadczeń na podstawie art. 217 k.p.a.? - OpenLEX

Czy można wydać zaświadczenie o niepobieraniu świadczeń na podstawie art. 217 k.p.a.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2019 r.

PYTANIE

Czy w kontekście art. 14 ust. 6 i 7 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci organ może wydawać zaświadczenia dla strony o niepobieraniu w tutejszej instytucji świadczeń wychowawczych np. w 2017 r., tj. za okres starszy niż 1 rok od daty wydania decyzji odmawiającej prawa do świadczenia?

Z treści ww. przepisu wynika, że informacje dot. osób, którym świadczenie wychowawcze nie zostało przyznane lub wniosek pozostał bez rozpatrzenia przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna i po tym czasie powinny być niezwłocznie usunięte.

Czy jeśli osoba w ogóle nie składała w tut. Organie nigdy żadnych wniosków o świadczenia, czy można wydać jej zaświadczenie o nie pobieraniu w Ośrodku żadnych świadczeń, np. w 2017 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX