Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 24 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor zgłosił budowę sieci elektoenergetycznej 0,4kV na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy Prawo Budowlane - dalej pr. bud. Do zgłoszenia dołączył 4 egzemplarze projektu budowlanego. Zgodnie z art. 30 ust. 5aa pr. bud. organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Inwestorowi zależy na wcześniejszym wydaniu ww. zaświadczenia. Jednak zgodnie z art. 30 ust. 5e - w przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, projekt budowlany dotyczący budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, oraz przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, podlega ostemplowaniu. Organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu.

Czy w związku z powyższym można wydać ww. zaświadczeni o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu oraz ostemplować dostarczony projekt przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?