Czy można wydać uprawnienia na prawo jazdy kategorii CE kierowcy z sądowym zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kierowcy, wobec którego orzeczono wyrokiem sądu zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, można wydać, zgodnie z art. 12 ust. 1a ustawy o kierujących pojazdami uprawnienia na prawo jazdy kategorii CE?

Kierowca posiada uprawnienia kategorii B,C.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX