Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 21 czerwca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W myśl art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.) - dalej u.l. została wydana decyzja na właściciela lasu X. Właściciel X dokonał wycinki i powinien zgłosić drzewa do cechowania. W międzyczasie najprawdopodobniej w wyniku sprzedaży w ewidencji został zapisany nowy właściciel lasu - Y.

Czy właściciel Y może zgłosić teraz drewno do cechowania?

Czy organ może wydać świadectwo legalności pozyskania drewna nowemu właścicielowi Y na podstawie decyzji wydanej dla właściciela X?

Jak powyższą zmianę właścicieli odnotować w obowiązującej inwentaryzacji stanu lasu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację