Czy można wydać pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu ścieków zawierających... - OpenLEX

Czy można wydać pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu ścieków zawierających substancje, których dopuszczalne wartości wynoszą 0?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Piętowska Ewa
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2016 r.

PYTANIE

Zakład produkcyjny odprowadza do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, których produkcja, stosowanie i wprowadzanie do obrotu jest w Polsce zabronione (aldryna, dieldryna, endryna, izodryna). Podmiot ten zwrócił się do starosty o pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych tych ścieków. Wartość wskaźników zanieczyszczeń tych substancji określono na podstawie umowy z administratorem kanalizacji.

Czy można wydać pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie takich ścieków jeśli w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - dalej r.r.o.d.ś. dopuszczalne wartości dla tych substancji wynoszą 0?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?