Czy można wydać pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych, jeżeli rzeka zmieniła bieg i jej koryto zlokalizowane jest na gruntach osoby prywatnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2013 r.

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej z rzeki dla celów wykonania prób ciśnieniowych i płuczki bentonitowej. Analiza operatu wodnoprawnego wykazała rozbieżność między ewidencją gruntów, w której rzeka oznaczona jest jako działka nr 230, a stanem faktycznym. W rzeczywistości rzeka zmieniła bieg i jej koryto zlokalizowane jest na gruntach osoby prywatnej. Linia brzegu rzeki nie została ustalona.

Czy w takiej sytuacji można wydać pozwolenie wodnoprawne, określając wyłącznie kilometraż rzeki?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access