Czy można wydać pozwolenie na usunięcie drzew rosnących na terenie użytku ekologicznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do wójta gminy wpłynął wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na terenie, na którym ustanowiony został użytek ekologiczny. Wniosek złożyła osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości, deklarująca, że wycinka nie ma związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, a drzewo chce wyciąć z przeznaczeniem na opał. W stosunku do danego obszaru zgodnie z rozporządzeniem wojewody wprowadzono między innymi następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,

3) uszkadzania lub zanieczyszczania gleby.

Jak powinien postąpić wójt gminy?

Czy może wydać pozwolenie na wycinkę na użytku ekologicznym (klasy gruntu E-LSIV, E-LSV, E-PsVI, E-RIIIa, E-RIVa)?

Czy wycinkę kilkunastu drzew należy potraktować jako niszczenie, uszkadzanie lub przekształcanie obiektu i odmówić zgody?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access