Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2015 r.

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód dla potrzeb nawadniania upraw w tunelach foliowych z trzech istniejących zbiorników wodnych. Z informacji podanych z operacie wynika, że zbiorniki wodne (o łącznej pojemności 3150 m3, użytkowej pojemności 1375 m3 i powierzchni 900 m2) zostały wykonane w latach 90-tych zeszłego wieku i są zasilane wodami z lokalnych źródlisk, podsiąków oraz ze spływów powierzchniowych – przede wszystkim z powierzchni tunelów foliowych. Pobór wód z tych zbiorników (Qmax/h=10,2 m3/h) będzie prowadzony za pomocą przenośnego urządzenia służącego do poboru wody (przenośna pompa). Do nawadniania tuneli zastosowany został system nawadniania kropelkowego (rurociągi zasilające i linie kroplujące). Jeden ze zbiorników traktowany jest jako wyrównawczy – do niego przepompowywane są wody z dwóch pozostałych zbiorników i z niego dokonywany jest pobór wód. Dodam jeszcze, że wnioskodawca do tej pory nie posiadał żadnego pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez starostę jak również nie załączył do wniosku żadnego pozwolenia wydanego przez inny organ.

Czy biorąc powyższe zapisy pod uwagę:

1)

starosta może (musi) wydać pozwolenie – zgodnie z wnioskiem – na szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód z istniejących zbiorników wodnych pomimo, że wnioskodawca nie posiada pozwolenia na wykonanie zbiorników wodnych i na wykonanie systemu nawadniania kroplowego?

2)

właściwym jest wydanie pozwolenia na pobór wód z trzech zbiorników wodnych (zgodnie z zapisami wniosku) czy "tylko" ze zbiornika wyrównawczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?