Czy można wydać pozwolenie na budowę dla stacji telefonii komórkowej usytuowanej na terenie KD-S?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 23 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można wydać pozwolenie na budowę dla stacji telefonii komórkowej usytuowanej na terenie KD-S przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny komunikacyjne - teren, stanowiący rezerwę dla przebudowy dróg związanych z modernizacją drogi ekspresowej S-11 i węzła "Piła – Podlasie"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX