Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Czajka-Marchlewicz Bogna
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na danym terenie obowiązuje zatwierdzony uchwałą Rady Gminy plan zagospodarowania przestrzennego dla danej miejscowości. Z zapisów planu wynika, iż inwestor może rozpocząć inwestycję, ponieważ będzie zgodna z zapisami mpzp: MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W ostatnim czasie organ powziął informację, że na terenie danej miejscowości zaplanowano budowę zbiornika suchego zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Jednakże inwestor nie wystąpił na dzień dzisiejszy o budowę tego zbiornika. Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej inwestora na budynek mieszkalny okazuje się, ze na przedmiotowej działce zaplanowano budowę suchego zbiornika.

Czy organ ma podstawę odmówić inwestorowi budowy budynku mieszkalnego zgodnie ze specustawą, czy też należy wydać pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego, ponieważ nie zmieniono zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego a wydanie pozwolenia na budowę suchego zbiornika będzie prowadzone innym tokiem postępowania zgodnie ze specustawą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?