Czy można wydać pozwolenie na budowę budynku garażowo-gospodarczego z dwoma stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych w zabudowie usługowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 26 maja 2021 r.
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2020 r.

PYTANIE

Zgodnie z definicją budynku gospodarczego zawartą w § 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t. budynek gospodarczy to budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych. Przytoczona w § 3 pkt 8 r.w.t. definicja wskazuje, że budynek gospodarczy powinien służyć mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej oraz zabudowy zagrodowej. Oznacza to, że na gruncie r.w.t. budynek gospodarczy powinien mieć związek z inną zabudową. Tymczasem gmina wydała warunki zabudowy na budowę budynku garażowo-gospodarczego z dwoma stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych w zabudowie usługowej. Z projektu budowlanego wynika, że budynek "w części garażowej będzie przeznaczony do przechowywania 2 samochodów osobowych, a w części gospodarczej do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi i sprzętu służących użytkownikom istniejących budynków handlowo-usługowych". Projektant zakwalifikował budynek do III kategorii tzn. "inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie", a nie jako budynek handlu, gastronomii i usług zaliczany do XVII kategorii. Jednocześnie inwestor uiścił za pozwolenie na budowę opłatę skarbową w wysokości odpowiadającej opłacie za pozwolenie na budowę budynku przeznaczonego na prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy można wydać pozwolenie na budowę budynku garażowo-gospodarczego z dwoma stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych w zabudowie usługowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX