Czy można wydać pozwolenia na przebudowę, jeśli budynek nie wypełnia zapisów mpzp w zakresie powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wystąpił o pozwolenie na przebudowę z nadbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W ramach inwestycji zamierza nadbudować część garażową z przeznaczeniem na pomieszczenie mieszkalne, a także zlikwidować utwardzenia przy budynku, a w innej części działki wykonać miejsca postojowe o tej samej powierzchni. W stanie istniejącym budynek nie wypełnia zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej.

Jeśli powierzchnia zabudowy oraz powierzchnia biologicznie czynna nie zmienią się, czy w takim przypadku można wydać pozwolenie na budowę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX