Czy można wydać pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, gdy działka nie spełnia minimalnej odległości od elektrowni wiatrowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 22 kwietnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2021 r.

PYTANIE

Czy można wydać pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na którego budowę uzyskano warunki zabudowy w dniu 14.01.2013 r., ale przedmiotowa działka nie spełnia obecnie minimalnej odległości od elektrowni wiatrowej?

Inwestor uzyskał warunki zabudowy w dniu 14.01.2013 r. na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą, obecnie planuje wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę ww. budynku.

Czy w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 724) - dalej u.i.e.w., jeśli projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny znajduje się w odległości mniejszej niż dziesięciokrotności wysokości istniejącej elektrowni wiatrowej, to inwestor mimo wszystko może uzyskać pozytywną decyzję o pozwoleniu na budowę na podstawie uzyskanych wcześniej warunków zabudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX