Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do uchwały sejmiku województwa o zmianie uchwały w sprawie parku krajobrazowego został wprowadzony art. 17 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p. W art. 17 ust. 1 pkt 7 u.o.p. jest mowa o zakazie budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych.

Jeżeli park krajobrazowy wprowadził uchwałą taki zakaz, to czy istnieje formalna szansa na odstępstwo od zakazu (zmniejszenie odległości do np. 80 m lub całkowite odstępstwo) dla konkretnej działki zlokalizowanej niedaleko cieku?

Zakaz budowy 100 m od brzegów cieków powoduje znaczne odsunięcie linii zabudowy od granicy działki (30 m).

Jeśli tak, to w czyjej kompetencji jest wydanie wiążącego odstępstwa: dyrektora parku czy wojewody?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?