Czy można wydać karę jeżeli magazynowanie odpadów niezgodnie z warunkami decyzji trwało krócej niż 24 godzin i nie będzie możliwości wydać kary biegnącej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 22 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kiedy za naruszenie warunków zezwolenia można wydać karę administracyjna na podstawie art. 194 ust. 5 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699) – dalej u.o., kiedy karę biegnącą z art. 298 ust. 1 pkt 4 ustawy z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) – dalej p.o.ś.?

Czy można wydać karę na podstawie u.o., jeżeli magazynowanie odpadów niezgodnie z warunkami decyzji trwało krócej niż 24 godz. i nie będzie możliwości wydać kary biegnącej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX