Czy można wydać inwestorowi pozwolenie na budowę, pomimo niezgodności z obowiązującym mpzp?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2015 r.

PYTANIE

Inwestor wystąpił o pozwolenie na wzmocnienie konstrukcji budynku. Zakres robót obejmuje m.in. wymianę elementów konstrukcyjnych w tym częściową rozbiórkę i odtworzenie istniejących ścian. Budynek jest w bardzo złym stanie technicznym a dołączona ekspertyza wskazuje na konieczność szybkiego przeprowadzenia prac. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego większa część budynku - około 3/4 powierzchni zabudowy znajduje się w pasie drogowym.

Czy na taki zakres robót można inwestorowi wydać pozwolenie na budowę, pomimo niezgodności z obowiązującym mpzp?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX