Czy można wydać informację przyznającą dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, przed uprawomocnieniem się decyzji odmownej w sprawie dodatku węglowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba złożyła wniosek o dodatek węglowy, 19 października odebrała decyzję odmowną, w międzyczasie 30 września ta sama osoba złożyła wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Czy można wydać informację przyznającą dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, przed uprawomocnieniem się decyzji odmownej w sprawie dodatku węglowego, czy należy zawiesić postępowanie do czasu uprawomocnienia się decyzji odmownej dotyczącej dodatku węglowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX