Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 7 lipca 2015 r.

PYTANIE

Czy można wydać decyzję zmieniającą pozwolenie wodnoprawne w zakresie ilości pobieranych wód podziemnych dla ujęcia gminnego, jeżeli wykonano dodatkową studnię?

Gmina posiada ważne pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z dwóch studni. Z uwagi na wzrost zapotrzebowania na wodę inwestor wykonał trzeci otwór studzienny i uzyskał pozwolenie wodnoprawne na wykonanie studni nr 3. Studnie nr 1, 2 i 3 mają pracować w ramach wspólnego ujęcia.

Czy starosta może zmienić obowiązujące pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych, jeśli zmiana ma polegać na zwiększeniu ilości pobieranej wody oraz dodaniu w osnowie decyzji informacji, że pobór będzie się odbywał z trzech studni?

Należy nadmienić, że nowo wykonana studnia ujmuje warstwę wodonośną z utworów kredowych, a dwie pozostałe studnie eksploatowane są w utworach czwartorzędowych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?