Nowość Czy można wydać decyzję wodnoprawną, jeżeli organ dostał informację, że toczy się postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kawicki Artur
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dołączono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności. W trakcie postępowania, organ dostał informację, że toczy się postępowanie w sprawie stwierdzenia jej nieważności.

Czy można wydać decyzję wodnoprawną w oparciu o tą decyzję, czy trzeba zawiesić postępowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX