Czy można wydać decyzję obciążającą syna za DPS ojca, który odmówił przeprowadzenia wywiadu środowiskowego? - OpenLEX

Czy można wydać decyzję obciążającą syna za DPS ojca, który odmówił przeprowadzenia wywiadu środowiskowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2020 r.

PYTANIE

Odpłatność za pobyt ojca w DPS.

1. OPS wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego do ośrodka właściwego dla miejsca zamieszkania syna.

Właściwy OPS wezwał do stawienia się w celu przeprowadzenia wywiadu. Syn odebrał pismo, jednak nie zgłosił się do ośrodka w wyznaczonym terminie.

Czy w takim przypadku można przyjąć, że niepodjęcie współpracy jest tożsame z odmową przeprowadzenia wywiadu?

Czy można wydać decyzję obciążającą syna?

A może należy wysłać zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie partycypowania w kosztach pobytu ojca w DPS?

Czy wysłać wezwanie do kontaktu telefonicznego z naszym OPS (ze względu na Covid-19), a gdy się nie zgłosi to wydać decyzję obciążającą?

2. Czy w przypadku osób zobowiązanych, gdy dochód nie przekracza 300% należy wydawać decyzję zwalniającą z odpłatności?

Czy wystarczy tylko wywiad alimentacyjny?

3. Jak często trzeba przeprowadzać wywiady alimentacyjne u osób zobowiązanych?

4. Na jaki okres wydawać decyzje dla osób zobowiązanych do odpłatności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX