Czy można wydać decyzję o pozwoleniu na budowę domu, jeśli sieć wodociągowa nie jest jeszcze wykonana ani zakład wodociągów nie... - OpenLEX

Czy można wydać decyzję o pozwoleniu na budowę domu, jeśli sieć wodociągowa nie jest jeszcze wykonana ani zakład wodociągów nie posiada jeszcze projektu na nią?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można zatwierdzić projekt budowlany i wydać decyzję o pozwoleniu na budowę domu, jeśli sieć wodociągowa nie jest jeszcze wykonana ani zakład wodociągów nie posiada jeszcze projektu na nią?

Jeśli w projekcie budowlanym projektant pokazuje tylko instalacje zewnętrzne na działce i pisze, że budynek będzie przyłączony do projektowanej sieci?

Projektuje na działce studzienkę wodomierzową, ale równocześnie pisze, że do czasu wykonania sieci wodociągowej budynek będzie zaopatrywał się ze zbiornika o pojemności 10 m3. Dalej projektant wskazuje, że zasilanie w bieżącą wodę użytkową nastąpi z przyłącza wody wg odrębnego opracowania. Plan miejscowy nie wskazuje tymczasowych rozwiązań, jest napisane, że należy podłączyć projektowany budynek do zbiorczej sieci wodociągowej. Ale w tym przypadku jest jej brak.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX