Nowość Czy można wydać decyzję o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości na lokalizację sieci elektroenergetycznej w pasie drogowym drogi ekspresowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można wydać decyzję o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości na lokalizację sieci elektroenergetycznej w pasie drogowym drogi ekspresowej na podstawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego?

W przedmiotowej sprawie zarządca drogi, w tym wypadku GDDKiA, odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie ww. urządzeń, powołując się na możliwość utraty uprawnień z tytułu gwarancji. W przedmiotowym przypadku droga ekspresowa jest na gwarancji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX