Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

PINB wydał decyzję na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane, nakazującą Wspólnocie Mieszkaniowej wykonanie określonych robót budowlanych zawartych w protokole kontroli z pomiarów skuteczności zerowania urządzeń elektrycznych. Wspólnota Mieszkaniowa wykonała roboty budowlane nałożone powyższą decyzją i jednocześnie przedłożyła protokół badań instalacji elektrycznej z zapisem, że instalacja elektryczna w przedmiotowym budynku mieszkalnym nadaje się do dalszej eksploatacji.

Co w takim przypadku powinien zrobić PINB?

Czy można wydać decyzję kończącą powyższe postępowanie administracyjne zgodnie z art 104 k.p.a. w związku z wykonaniem nałożonego obowiązku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?