Czy można wszcząć postępowanie rozgraniczeniowe, gdy brak jest założonych ksiąg wieczystych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do UM wpłynął wniosek o rozgraniczenie nieruchomości A (brak założonej KW, jedynie postanowienie o nabyciu przez zasiedzenie z 2019 r.) z nieruchomościami B i C. Nieruchomość B ma 3 właścicieli, z czego jedna osoba nie żyje (brak postępowania spadkowego), nie posiadaj także założonej księgi wieczystej. Żyjący właściciele nieruchomości B złożyli do sądu rejonowego pozew o wydanie nieruchomości w postaci pasa gruntu pomiędzy nieruchomością A i B. Postępowanie jest w toku.

Co zrobić w takiej sytuacji?

Czy wszczynać postępowanie?

Czy można przeprowadzić jedno postępowanie rozgraniczeniowe?

Co w przypadku nieżyjącego właściciela jednej z nieruchomości?

I czy można wszcząć postępowanie w przypadku gdy brak jest założonych ksiąg wieczystych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX