Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z końcem 2003 r. stracił ważność miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który przeznaczył nieruchomość pod teren istniejących zakładów przemysłowych. W 2005 r. nastąpiła sprzedaż przedmiotowej niezabudowanej nieruchomości. W 2008 r. nastąpiła zmiana studium zagospodarowania i dla terenu wprowadzono zapisy - "zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z towarzyszącymi usługami". W 2009 r. wszedł w życie plan miejscowy, który określił przeznaczenie jako zabudowa mieszkalna wielorodzinna. W 2011 r. nastąpiła sprzedaż nieruchomości. Dla przedmiotowej nieruchomości w okresie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie ustalono warunków zabudowy.

Czy w tej sytuacji należy wszcząć postępowanie o ustalenie opłaty planistycznej i wziąć pod uwagę sposób korzystania z nieruchomości?

Czy może nie należy wszczynać takiego postępowania z uwagi na to, iż gmina nie sporządziła planu miejscowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację