Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta cofnął (bez odszkodowania) przedsiębiorcy zezwolenie na zbieranie odpadów, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności, uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla środowiska zakończenia działalności. Wydając decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, organ nadał rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie przepisu szczególnego, jakim jest art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o.Dalsze zbieranie odpadów w sposób prowadzony przez przedsiębiorcę utrwaliłoby i pogłębiłoby rozpoczęty już proces naruszania warunków posiadanego zezwolenia. Przedsiębiorca odwołał się od decyzji, sprawa trafiła do SKO (jest w trakcie rozpatrywania w SKO). Mimo nadania decyzji cofającej rygoru natychmiastowej wykonalności, przedsiębiorca ignoruje zapisy decyzji, nadal zbierając odpady (wwożąc odpady na teren nieruchomości).

Jakie jest dalsze postępowanie w tym przypadku?

Jakie można powziąć kroki, by przedsiębiorca zaprzestał zbierania odpadów? Jaki organ powinien je podjąć - starosta, Policja?

Kiedy można wszcząć postępowanie egzekucyjne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację