Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z zapytaniem, w sprawie postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego.

Dłużnik alimentacyjny stawił się do GOPS na wezwanie i złożył oświadczenie majątkowe. GOPS organ właściwy dłużnika zobowiązał pisemnie dłużnika do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy wyznaczając termin. Dłużnik alimentacyjny nie dokonał rejestracji, tym samym nie wypełnił obowiązku.

Czy organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie wobec dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, pomimo tego, że w poprzednim okresie została wydana decyzja uznająca dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych ze względu na niestawienie się do GOPS w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia majątkowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?