Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy biorąc pod uwagę art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych oraz art. 18 Kodeksu pracy, jak również artykuły Kodeksu pracy wskazujące na równe traktowanie w zatrudnieniu, dopuszczalnym i zgodnym z przepisami prawa jest wskazanie w treści regulaminu wynagradzania jednostki budżetowej, że nagroda może być przyznana pracownikowi po przepracowaniu u tego pracodawcy okresu minimum dwóch lat?

Stosownie do art. 36 ust. 6 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych - dalej u.p.s.), pracownikowi samorządowemu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej można przyznać nagrodę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację