Czy można wręczyć wypowiedzenie pracownicy, która złożyła wniosek o obniżenie etatu na podstawie art. 186(7) k.p.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica powraca z urlopu macierzyńskiego (i rodzicielskiego). Złożyła wniosek o obniżenie etatu na podstawie art. 1867 k.p. W trakcie jej nieobecności jednostka, w której pracownica była zatrudniona, uległa likwidacji. Pracodawca nie ma zatem dotychczasowego stanowiska, nie ma także wolnych równorzędnych stanowisk pracy.

1. Czy może wręczyć pracownicy wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska pracy?

2. Czy może wręczyć pracownicy wypowiedzenie z powodu likwidacji, jeśli nie złożyłaby wniosku o obniżenie etatu?

3. Czy może jej wręczyć wypowiedzenie, jeśli związek zawodowy obejmie ją ochroną szczególną (wskaże ją jako członka wskazanego uchwałą zarządu ZZ)?

Proszę o odpowiedź na powyższe trzy scenariusze z uwzględnieniem znowelizowanej treści art. 1864 k.p. od 26.04.2023 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX