Czy można wprowadzić zapis w regulaminie pracy dot. zgłaszania nieobecności związanej z krwiodawstwem? - OpenLEX

Czy można wprowadzić zapis w regulaminie pracy dot. zgłaszania nieobecności związanej z krwiodawstwem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Milczarek Kamila
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można wprowadzić zapis w regulaminie pracy dot. zgłaszania nieobecności związanej z krwiodawstwem? "Pracownicy zobowiązani są do osobistego poinformowania bezpośredniego przełożonego o potrzebie udania się do punktu krwiodawstwa, aby umożliwić pracodawcy podjęcie stosownych działań w celu zorganizowania pracy lub zastępstwa pracownika. Informację należy przekazać z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, przy założeniu, iż zazwyczaj znana jest data ponownego oddawania krwi w punkcie krwiodawstwa."

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX