Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w instrukcji kancelaryjnej - wskazującej, że w organizacji został wprowadzony system tradycyjny - wykonywania czynności kancelaryjnych, tj. dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci nieelektronicznej można dokonać wyłączenia z tego systemu wniosków elektronicznych - 500 plus i Dobry start na podstawie § 1 ust. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)?

Należy mieć jednak na uwadze, że do jednej klasy należą wnioski zarówno elektroniczne, jak i papierowe.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?