Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej przed ogłoszeniem stanu epidemii, który zawiera braki formalne.

Czy w związku z obecną sytuacją i ustawą z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.covid-19.) (szczególnie art. 15zzs u.covid-19.) - można go wezwać do uzupełnienia braków formalnych na podstawie art. 64 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - dalej k.p.a.?

Jeżeli tak, to jakie zawrzeć tam pouczenie i informacje o terminach przysługujących na złożenie braków w dokumentacji?

Ponadto, czy obecnie można wzywać do uzupełnień i wyjaśnień na podstawie art. 50 k.p.a.?

Jeżeli tak, to jakie zawrzeć tam pouczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?