Czy można w trybie przetargu nieograniczonego w tym samym czasie poinformować wykonawców o rozstrzygnięciu postępowania i o odtajnieniu dokumentów zastrzeżonych jako tajemnica złożonych wraz z ofertą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można w trybie przetargu nieograniczonego w tym samym czasie poinformować wykonawców o odtajnieniu dokumentów zastrzeżonych jako tajemnica złożonych wraz z ofertą i o rozstrzygnięciu postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX