Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z ustawą z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) – dalej u.u.c.p.g. w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach można określić wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Czy na pozostałych nieruchomościach nie można kompostować?

Analiza przyjętych i opublikowanych regulaminów wskazuje, że w zasadzie większość ma zapisy typu: w przypadku nieruchomości jednorodzinnych dopuszcza się prowadzenie kompostowania.

Co w takim przypadku np. z ogródkami działkowymi?

Czy można w regulaminie wprowadzić zapis o możliwości kompostowania na innych nieruchomościach, ale nie określać wymagań w tym zakresie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?