Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 1 lutego 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można w ramach pomocy de minimis zaliczyć w koszty zakup części nieruchomości (część domu jednorodzinnego)?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Zamierza zakupić część domu jednorodzinnego (parter) formalnie nie wydzielony jako całość i przeznaczyć na działalność gospodarczą. Dom jest własnością ojca.

Czy będzie mógł VAT oraz zaliczyć jednorazowo w koszty?

Czy prawo własności do lokalu może być jednorazowo umorzone w kosztach jako de minimis?

Jakie muszą być spełnione kryteria żeby zaliczyć prawo własności do części budynku jednorodzinnego, jako wartość niematerialną i prawną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?